Treść

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen

Spis treści

1. zakres
2. wniosek
3. wycofanie
4. Ceny i Płatność
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zastrzeżenie własności
7. Odpowiedzialność za wady
8. odpowiedzialność
9. Obowiązujące prawo

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") firmy Zelená Země sro
(zwane dalej "Sprzedawcą") ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (zwanego dalej "Sprzedawcą")
"Klient") ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów przedstawionych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym
i / lub usług. Jest to uwzględnienie warunków własnych klienta
sprzeczne, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsument w rozumieniu niniejszych Warunków to każda osoba fizyczna, która jest transakcją prawną w celach
którzy w przeważającej części nie prowadzą ani swojej działalności komercyjnej, ani swojej niezależnej działalności zawodowej
można przypisać. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna lub prawna
lub spółka cywilna posiadająca zdolność prawną, która w trakcie zawierania transakcji prawnej przy jej wykonywaniu
samodzielna działalność zawodowa lub handlowa.

2) zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedającego nie są wiążące
Oferty sprzedającego, ale służą do złożenia wiążącej oferty przez
Klientów.

2.2 Klient może skorzystać z oferty zintegrowanej ze sklepem internetowym sprzedawcy
Prześlij formularz zamówienia online. W ten sposób klient, po wybraniu towarów i / lub
Umieść usługi w wirtualnym koszyku i przejdź przez elektroniczny proces zamawiania,
klikając przycisk kończący proces składania zamówienia prawnie wiążącą ofertą
w odniesieniu do towarów i / lub usług zawartych w koszyku. Co więcej, klient może
Oferta również przez telefon, faksem, e-mailem lub pocztą do sprzedawcy.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,
- przekazując klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej
(Faks lub e-mail), w tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia u klienta
jest autorytatywne, lub
- dostarczając klientowi zamówiony towar, w którym to przypadku dostęp towarów do klienta
jest autorytatywne, lub
- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje więcej niż jedna z wyżej wymienionych alternatyw, umowa wchodzi w życie w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje wcześniej. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie
bardziej związany z jego deklaracją woli.

2.4 Okres przyjmowania oferty rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez
Klienci do uruchomienia i zakończenia z upływem piątego dnia, czyli do wysłania oferty
następujący sposób.

2.5 Przy składaniu oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy
zapisane przez sprzedającego i klienta po wysłaniu zamówienia wraz z prezentem
Warunki w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list). Ponadto tekst umowy zostanie opublikowany na stronie internetowej
Strona sprzedawcy została zarchiwizowana i może pochodzić od klienta za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta
pod warunkiem, że odpowiednie dane logowania są uzyskiwane bezpłatnie, pod warunkiem, że klient wcześniej
Złożenie zamówienia spowodowało utworzenie konta klienta w sklepie internetowym sprzedawcy.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy,
Klient stale poprawia swoje dane wejściowe za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto
Wszystkie zgłoszenia dokonywane są w jednym przed złożeniem wiążącego zamówienia
Okna potwierdzenia są wyświetlane i mogą tam być również za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy
być poprawione.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.8 Zamawianie i kontaktowanie odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowane
Przetwarzanie zamówienia ma miejsce. Klient musi zapewnić, że jego przetwarzanie zamówienia
podany adres e-mail jest poprawny, więc pod tym adresem wysłany przez sprzedającego
E-maile mogą być odbierane. W szczególności klient korzysta z filtrów SPAM
aby zapewnić, że wszystkie strony trzecie zlecone przez sprzedającego lub przez niego przy realizacji zamówienia
wysłane e-maile mogą być dostarczane.

3) Prawo do wycofania

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

Instrukcja wycofania 3.1 dla konsumentów

Rezygnacja przez wyraźną pisemną deklarację
Każdy klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu bez podania przyczyny. Wystarczy, że rezygnacja zostanie wysłana w tym terminie (decyduje data nadania przesyłki pocztowej). W takim przypadku klient jest wyraźnie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru. Koszty wysyłki zwrotnej ponosi klient. Jeżeli towar był używany i / lub uszkodzony, klient musi uiścić uzasadnioną opłatę za jego użycie, w tym uzasadnioną rekompensatę za poniesione szkody - w maksymalnej wysokości wartości towarów - sprzedającemu. Deklarację wycofania należy przesłać na następujący adres:

Zelená Země sro, Wuchterlová 523 / 5, 160 00 Praga, 16000, Czechy

Pieniądze zostaną w tym przypadku zwrócone w ciągu 1 tygodnia po otrzymaniu towaru na konto kupującego.

Rezygnacja 3.2 poprzez prosty zwrot towaru

Klient może również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zwracając towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez pisemnego powiadomienia o rezygnacji sprzedającego. Zachowanie tego okresu jest w tym przypadku wystarczające, aby możliwa była weryfikowalna terminowa wysyłka towarów. Warunkiem koniecznym dla tej formy wykonania prawa do odstąpienia przez zwykłe odesłanie towarów jest to, że towary nie są uszkodzone lub używane, a zwrot jest wystarczająco opłacony. Sprzedawca ponosi koszty wysyłki zwrotnej tylko w przypadku wadliwej lub wadliwej dostawy.
Ryzyko zwrotu i jego dowód spoczywa na kliencie. W przypadku rezygnacji klienta (poprzez wyraźną deklarację lub prosty zwrot towaru) sprzedawca zwraca niezwłocznie zapłaconą już cenę zakupu - koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

Pieniądze za towar zostaną zwrócone na konto kupującego w ciągu tygodnia 1 po otrzymaniu towaru.

3.3 Informacje dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy dostawy towarów wykonanych zgodnie ze specyfikacją klienta.

4) zwraca

Przed odesłaniem klienci 4.1 proszeni są o zgłoszenie zwrotu sprzedawcy + 49 157 54118908, jak również poprzez e-mail pod adresem info@hanf-gesundheit.detogłosić zwrot. W ten sposób umożliwiają sprzedawcy tak szybkie przydzielanie produktów.
4.2 zwraca się sprzedającemu na koszt kupującego.
Klienci 4.3 proszeni są o uniknięcie uszkodzenia lub zanieczyszczenia towarów. Jeśli to możliwe, towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami z powrotem w odpowiednim opakowaniu (aby uniknąć ewentualnych kosztów transportu).

5) Ceny i warunki płatności

5.1 O ile nie zaznaczono inaczej w ofercie sprzedawcy, dotyczy to
podane ceny w cenach ostatecznych, które obejmują ustawowy podatek od wartości dodanej. ewentualnie
dodatkowe koszty dostawy i wysyłki będą osobne w opisie danego produktu
określona.

5.2 Dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami w indywidualnych przypadkach
poniesione, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi klient. Należą do nich
Na przykład koszty przekazania pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. Opłaty za przelew,
Opłaty za kursy wymiany) lub cła lub podatki przywozowe (np. Cła).

5.3 Klient ma różne opcje płatności, które są określone w sklepie internetowym sprzedawcy.

5) Warunki dostawy i dostawy

6.1 Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta,
chyba że uzgodniono inaczej.

6.2 Wysyła przewoźnikowi zwracany towar do sprzedawcy jako dostawę
nie było możliwe dla klienta, klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. To nie dotyczy
jeśli klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostarczenia, lub
jeżeli tymczasowo uniemożliwiono mu skorzystanie z oferowanej usługi, chyba że
Sprzedawca ogłosił wcześniejszy występ w rozsądnym czasie.

6.3 Zasadniczo ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia
sprzedane towary wraz z przekazaniem do klienta lub osoby uprawnionej do odbioru. te
Klient jako przedsiębiorca jest narażony na przypadkowe zniszczenie i przypadek
Pogorszenie ceny w wysyłce z dostawą towaru do odpowiedniego
Przewoźnik w siedzibie sprzedawcy.

6.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo w przypadku nieprawidłowego lub niewłaściwego
Samodzielne dostawy do odstąpienia od umowy. Dotyczy to tylko sytuacji, w której dostawa nie pochodzi z dostawy
Odpowiada za sprzedającego i to z należytą ostrożnością, konkretną transakcję zabezpieczającą z
Dostawcy zakończyli. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby to zapewnić
Aby zdobyć towary. W przypadku niedostępności lub tylko częściowa dostępność towaru będzie
klient natychmiast poinformował i natychmiast zwrócił należność.

6.5 Przy odbiorze sprzedawca informuje klienta e-mailem, że
zamówione towary są gotowe do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila klient może wysłać towar
Skonsultuj się ze sprzedawcą w lokalizacji sprzedawcy. W tym przypadku nie
Obliczono koszty wysyłki.

7) zachowanie tytułu

7.1 Konsument zastrzega sobie prawo do pełnej spłaty długu wobec konsumentów
Cena zakupu to własność dostarczonego towaru.

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozliczenia zakupu do momentu otrzymania pełnej zapłaty
Należności z tytułu bieżących relacji gospodarczych stanowią własność dostarczonych towarów.

7.3 Jeżeli klient działa jako przedsiębiorca, odpowiada on za odsprzedaż zastrzeżonych towarów w
właściwe operacje biznesowe. Wszelkie wynikające roszczenia wobec stron trzecich
klienta w wysokości odpowiedniej wartości faktury (w tym podatku od sprzedaży) z góry do
Sprzedawca wyłączony. To przydział ma zastosowanie bez względu na to, czy zarezerwowane towary są bez przetwarzania, czy po nim
został odsprzedany. Klient pozostaje do odebrania roszczeń nawet po zleceniu
upoważniony. Prawo sprzedawcy do odebrania roszczeń pozostaje nienaruszone.
Sprzedawca nie będzie jednak dochodzić roszczeń, dopóki klient spełni swoje zobowiązania płatnicze
jest zgodny ze sprzedawcą, nie zalega z płatnością i nie składa wniosku o otwarcie a
Postępowania upadłościowe.

8) Obowiązujące prawo

8.1 Wszelkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Czeskiej.


Certyfikaty i nagrody

Certyfikat znaku zdrowia konopi2017 1platz Hanfol DEMedyczne konferencje na temat konopi indyjskich Ondra DECannafest 2017 1misto Konopna Medovina DE Kciuk certyfikat ekologiczny herbaty konopnej Medyczne konferencje na temat konopi indyjskich Aja DEDIPLOMA Medovina

Lista nagród i certyfikatów

Olej CBD, herbata konopiana i inne produkty CBD dla zdrowszego życia

Cbd 1000 Mg
Top! Akcja
Cbd Capsule De Mockup 240x240

Kapsułki CBD, 100 sztuk (* 1000 mg ...

Kapsułki CBD - ten suplement diety łączy wysokiej jakości olej kokosowy z wzbogaconym CBD, ...

cena
Cena przed zniżką€ 79,00
cena sprzedaży: € 65,00
Top! Akcja
Cbd Hanfol kryształ 104 240x240

Olej konopny z kryształem CBD 10%

CBD z krystalicznego proszku CBD (10% CBD, 0% THC) z konopi organicznych. Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem Off ...

cena
Cena przed zniżką€ 72,90
cena sprzedaży: € 65,60
Top! Akcja
CBD Hanfol 27 240x240

Olej konopny CBD 2%

Olej konopny CBD (2% CBD, THC<0,2) wykonane z konopi organicznych Wstrząsnąć dobrze przed każdym użyciem Minimalny okres trwałości 1 ...

cena
Cena przed zniżką€ 28,90
cena sprzedaży: € 23,90
Top! Akcja
Dodatkowy 240x240

Herbata konopna CBD EXTRA, 4% CBD 35g

CBD Extra Hemp Tea w jakości BIO - suplement diety - o szczególnie wysokiej zawartości CBD (do 4%) ...

cena
Cena przed zniżką€ 13,99
cena sprzedaży: € 9,90
Top! Akcja
CBD Hanfol 109 240x240

Olej konopny CBD 10%

Olej konopny CBD (10% CBD, THC 0,2) z konopi ORGANICZNYCH Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, minimalny okres trwałości 1 rok 10 ml

cena
Cena przed zniżką€ 69,90
cena sprzedaży: € 54,00
Top! Akcja
Ogkush De 240x240

E-płyn CBD 0,5%, OG KUSH 10 ml

E-liquid z CBD - odpowiedni do e-papierosów i vaporizerów. Smak - OG Kush. 10 ml 50 mg CBD

cena
Cena przed zniżką€ 13,99
cena sprzedaży: € 11,99

Zweryfikowane przez klientów

Potwierdzone recenzje klientów e-sklepu

99% Klienci polecają ten sklep swoim znajomym

Ogólny

Czas dostawy

Czytelność e-sklepu

Jakość komunikacji

Heureka DESklep Hanf-Gesundheit został wyróżniony prestiżowym certyfikatem "Verified by Customers" za sprawdzoną satysfakcję klienta.